NOVINKY


 

Příjem nových pacientů ve spádové oblasti je běžně akceptováno, nespádové pacienty domlouvám osobně. Nespádovým pacientům nejsem schopen zajišťovat návštěvní službu z časových důvodů.